Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

MR

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR denkt mee over alles wat met het beleid van Wereldschool Amsterdam te maken heeft. Dit kan gaan over het onderwijs, maar ook over dingen die met de school zelf te maken hebben. De MR geeft ook adviezen. In sommige gevallen beslist de MR zelfs mee.
 
De MR bestaat uit vier ouders en twee leerkrachten. De vier ouders vormen een vertegenwoordiging van de ouders van Wereldschool Amsterdam. Iedere ouder kan via de oudergeleding zijn of haar stem laten horen. De MR behandelt geen individuele problemen, maar wel onderwerpen die betrekking hebben op iedereen. In het afgelopen schooljaar heeft de MR zich onder meer bezig gehouden met de groepsindeling, het jaarrooster en benoemingen van nieuw personeel.