Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Bso Houthaven

In Brede School Houthaven is in september 2014 buitenschoolse opvang (bso) Houthaven van start gegaan.

Combiwel gaat in het nieuwe brede schoolgebouw Houthaven de voorschool, de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang en daarnaast ook de horeca aanbieden.
Combiwel hecht veel waarde aan samenwerking met en betrokkenheid van de basisscholen, de ouders en de buurt.

Bso Houthaven zorgt voor de opvang en begeleiding van kinderen van 4 tot 13 jaar.
Te zijner tijd start Combiwel er ook een kinderdagverblijf, kdv Houthaven.

Heeft u vragen? Contactpersoon van Combiwel voor Brede School Houthaven is Evie de Bruijn, leidinggevende Brede school.
Zij is te bereiken via e.debruijn@combiwel.nl en op 06-43228214
Voor meer informatie over de kinderopvang van Combiwel Brede School en inschrijven kunt u ook op onze website terecht.