Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Voorschool

Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen terecht op onze voorschool. Wij organiseren de voorschool samen met onze peuterspeelzaal ‘Houthaven 1’. Het programma van de voorschool is afgestemd op het programma van groep 1 en 2 van de basisschool. We gebruiken dezelfde methode en dezelfde aanpak voor alle groepen.
 
Op de Voorschool gebruiken we de methode ‘Piramide’. Deze methode is vooral gericht op taal- en begripsontwikkeling. Daarnaast biedt onze aanpak veel ruimte voor kinderen die al wat meer aan kunnen. Ouders krijgen regelmatig informatie over wat er in de groep gebeurt. Bijvoorbeeld tijdens ouderbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten, die ongeveer een half uur duren, maakt u kennis met het nieuwe onderwerp en krijgt u advies over wat u buiten schooltijd met uw kind kunt doen om het onderwijs te ondersteunen. U krijgt ook altijd schriftelijke informatie over de onderwerpen met tips voor boeken en een woordenlijst.