Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Thematisch werken (groep 3 t/m 8)

 

We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat wat zij leren zinvol is voor nu en voor de toekomst en dat je niet alleen leert uit boeken, maar juist ook uit de wereld om ons heen.
Een paar keer per jaar werken we met de kinderen aan thema’s, waarin de werkelijkheid om ons heen een grote rol speelt. We noemen dit ook wel ‘levensecht leren’.Voorbeelden van thema’s zijn gezondheid of reizen.
We werken een aantal weken aan één thema. In deze periode geven we vakken als aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis, creatieve vakken en verschillende aspecten van taal zoveel mogelijk vorm binnen het thema. We gaan daarmee uit van de manier waarop kinderen naar de wereld kijken en sluiten daarbij aan.
Kinderen denken niet in vakken zoals aardrijkskunde en rekenen, maar zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Spelend en onderzoekend komen zij tot verder inzicht en ontwikkeling. Als kinderen bijvoorbeeld kastanjes tellen, zijn ze voor hun gevoel niet aan het rekenen, terwijl ze toch de vaardigheid opdoen.
In deze thema’s werken we vaak met verschillende groepen samen en ook met externe organisaties.We nodigen gastsprekers uit of de kinderen gaan op excursie. Zo halen we de ‘echte wereld’ de school in.
Aan het begin van elk themablok krijgt u informatie over het thema en de doelen die we willen bereiken, zodat u er thuis met uw kind over kunt praten. Dan wordt de samenhang nog sterker.