Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is een nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Het streven hierbij is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.
 
Net als iedere school heeft Wereldschool Amsterdam een ondersteuningsprofiel. In het ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning wij kunnen bieden; zelf of met hulp van anderen. Als ouders kunt u met behulp van het ondersteuningsprofiel bepalen of uw kind bij ons op school de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. U kunt ons ondersteuningsprofiel hier lezen.