Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Onze Amsterdamse School (groep 1/2)

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld om hem heen, heeft de Wereldschool gekozen voor het unieke onderwijsprogramma Onze Amsterdamse School (OAS), een onderwijsconcept dat levensecht onderwijs biedt. Vanaf cursusjaar 2017/2018 bieden wij dit concept aan in groep 1/2. In de cursusjaren hierna breiden we dit uit naar de groepen 3 t/m 8.

Wat betekent OAS voor uw kind?

Onze Amsterdamse School is een oefenplaats voor de échte wereld. Binnen veilige kaders en grenzen leert uw kind hoe de wereld om hem heen eruitziet en hoe het zijn kennis toepast in de praktijk van het dagelijks leven. Daarnaast krijgt elk kind alle ruimte zich te ontwikkelen op zijn eigen manier, en leert het hoe op een goede manier om te gaan met de mensen om hem heen. Zo bereiden we hem of haar zo goed mogelijk voor op de toekomst en de maatschappij om hem heen.
 

Wat is OAS?

Het onderwijs dat uw kind krijgt, is gebaseerd op drie belangrijke pijlers; kwalificatie, socialisatie en persoons-vorming. Dat klinkt heel moeilijk, maar het is eigenlijk heel logisch. Daarom leggen we kort
even uit wat dit eigenlijk betekent.

Kwalificatie

Op onze Wereldschool zorgen we ervoor dat kinderen zich breed ontwikkelen. Kennis is daarbij belangrijk, maar nog belangrijker is dat kinderen leren wat ze met deze kennis kunnen doen. Dit begint al in groep 1/2. Kinderen leren volop door situaties uit het echte leven na te spelen. Vanuit vastgestelde doelen, ontwerpen de leerkrachten aantrekkelijke thema’s, die aansluiten op de behoeften en leefwereld van uw kind. De kinderen worden middels het programma ‘Klasseplan’ individueel gevolgd. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het kind zichtbaar gemaakt in het portfolio.

Socialisatie

Leerlingen op onze Wereldschool leren zich verhouden tot de ander: Een medeleerling, de leerkracht, de schoolomgeving en de maatschappij. Wij geloven dat leren omgaan met elkaar iets is dat je moet dóen, niet iets
waar je vragen over moet beantwoorden in je werkboekje. Door leerlingen te laten samenwerken, verantwoordelijkheid te geven voor zichzelf, de ander én de school kunnen zij oefenen in levensechte situaties. De
leerkracht begeleidt dit proces en speelt hierbij uiteraard een hele grote rol.

Persoonsvorming

Naast het leren op onze school is er veel aandacht voor wie de kinderen zijn. We noemen dit ook wel persoonsvorming. Onze Amsterdamse School biedt daarvoor een fijne, warme en veilige omgeving. De leerkrachten luisteren altijd goed naar de kinderen en helpen hen als ze het moeilijk hebben. Zo leren ze wat ze al heel goed kunnen en waar ze nog aan moeten werken.

Meer informatie

Aanmelden voor een informatieochtend? Klik hier voor een overzicht van data!

Een persoonlijke afspraak maken kan ook. Stuur een e-mail naar info@wereldschoolamsterdam.nl t.a.v. Elize Jong (directeur).