Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Kwaliteit

Wij vinden onze school zelf natuurlijk erg goed, maar het is altijd fijn als anderen dat ook zeggen.

Oordeel inspectie
De inspectie van het onderwijs bezoekt eens in de vier jaar alle basisscholen. In 2017 is de Wereldschool bezocht. De inspectie was zeer tevreden over de stand van zaken in de school. Het hele rapport kunt u hier lezen. 

Kwaliteit is iets waar je constant samen met elkaar aan werkt. Hoe doen wij dat?
Kwalitatief goed onderwijs bestaat voor ons uit drie aspecten:

Kwalificatie: Wat leren de kinderen? Halen we eruit wat erin zit?
Als school zijn we zelf altijd scherp op onze kwaliteit. We bespreken wekelijks met kinderen hoe het gaat met hun leren. Ouders spreken we drie keer per jaar in portfoliogesprekken. Indien nodig is dit vaker. Daarnaast evalueren we als team vier keer per jaar gezamenlijk ons onderwijs. We bekijken of kinderen presteren naar kunnen, en of we aanpassingen moeten doen in ons onderwijsaanbod.
Socialisatie: Hoe gaan de kinderen met elkaar om? Hoe staan zij in de wereld?
De Wereldschool is een veilige en rustige plek voor kinderen. Dit kan alleen maar zo zijn en blijven als wij als school hier ook expliciet aandacht aan besteden. Daarom hebben de leerkrachten wekelijks gesprekken met de groep over hoe het gaat. We volgen daarbij het programma 'De Vreedzame School'.
Persoonsvorming: Hoe leren we kinderen te worden wie ze zijn?
Ieder kind is uniek en heeft iets 'eigens'. Onze leerkrachten zijn altijd op zoek naar de unieke kwaliteiten van een kind. Wie ben jij, wat kan je goed, hoe wil je zijn? Persoonsvorming is niet iets waar je met een vast lesprogramma aan werkt. Het is constant aan de orde in de interactie van de leerkracht met de kinderen.

Invoering onderwijsconcept Onze Amsterdamse School
Om op onze school nog fijner te kunnen leren, zijn we in het schooljaar 2016-2017 gestart in de groepen 1 en 2 met het nieuwe onderwijsconcept Onze Amsterdamse School (OAS). Dit onderwijsconcept biedt levensecht onderwijs aan kinderen. Daarnaast wordt het onderwijs helemaal afgestemd op het niveau en de behoefte van uw kind. Hoe dat gaat? Aan de hand van herkenbare thema’s worden de kleuters op een praktische manier voorbereid op de wereld om hen heen. Daarbij leren we ook zoveel mogelijk uit de praktijk. Allemaal in het tempo dat bij hem of haar past. Deze manier van onderwijs geven is nieuw en uniek, en past helemaal bij de manier waarop de Wereldschool in de samenleving staat.

Met de introductie van het onderwijsconcept Onze Amsterdamse School wordt de Wereldschool een unieke school in de wijk. Een school die niet alleen bezig is met de theorie van het onderwijs, maar vooral bezig is met hoe jouw kind die kennis kan gebruiken in de wereld om hem heen. Een onderwijsconcept dat nauw aansluit op de belevingswereld van ieder kind, ruimte biedt voor groei, en ook nog eens bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Zo wordt de Wereldschool een oefenplaats voor het echte leven.