Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Cultuureducatie

Cultuuronderwijs of cultuureducatie is een verzamelterm voor onderwijs in kunst, erfgoed en media. Kunsteducatie gaat over de verschillende kunstdisciplines, zoals muziek, dans, theater en beeldende kunst. Kinderen leren ernaar te kijken, luisteren en zelf actief meedoen.

Erfgoededucatie gaat over de betekenis en invloed van cultureel erfgoed, zoals monumenten, archeologische vondsten, tradities en gebruiken. Media-educatie of mediawijsheid houdt zich bezig met het nadenken over media: wat doen media met kinderen en hoe kunnen ze ze gebruiken.

Cultuuronderwijs geeft meer 

Doordat cultuuronderwijs zo divers is, kent het verschillende leerdoelen. Kinderen ontwikkelen hun creativiteit, onderzoekende vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren hun eigen cultuur begrijpen. Ze leren met beeld en geluid te werken, verhalen te vertellen en ermee om te gaan.

Cultuuronderwijs op school kan kinderen inspireren om ook buiten school met kunst aan de slag te gaan. Cultuuronderwijs is niet alleen voor kinderen die later een creatief beroep kiezen. De vaardigheden zijn voor iedereen belangrijk.

Uitgebreide kennismaking met cultuur

Goed cultuuronderwijs is breed. De leerkrachten geven bijvoorbeeld tekenlessen, zingen met de kinderen of praten met hen over televisie en internet. Bij goed cultuuronderwijs hoort ook de kennismaking met professionele kunstenaars. Scholen huren kunstvakdocenten in, boeken professionele voorstellingen voor kinderen of bezoeken met kinderen culturele instellingen, zoals musea.
 

Cultuureducatie op de Wereldschool

Elk jaar wordt uit het totale aanbod in Amsterdam een keuze gemaakt om deel te nemen aan activiteiten binnen en buiten school. Deze activiteiten worden gekoppeld aan thema’s en op die manier geïntegreerd in ons onderwijs.