Wereldschool Amsterdam
telefoon 020 682 9907
info@wereldschoolamsterdam.nl
 onderdeel van 
 

Nieuw onderwijsconcept in groep 1/2:
Onze Amsterdamse School

Nieuwe leerling? Meld u nu aan!

Ervaar ons onderwijs
en kom naar een speelochtend!

Eerst een informatieavond bijwonen?
Meld u hier aan.

Onderwijs

Eigentijds en met veel aandacht voor iedere leerling persoonlijk, dat kenmerkt het onderwijs van Wereldschool Amsterdam. Onze leerlingen leren om nu en later zelfstandig te functioneren in een complexe samenleving. We besteden in ons onderwijs dan ook veel aandacht aan het bevorderen van de zelfstandigheid. De leerlingen krijgen voldoende ruimte om verantwoordelijkheid te leren dragen en initiatieven te nemen. We werken met dagtaken en weektaken, waarbij de leerlingen zelf keuzes kunnen maken in hun werk. Natuurlijk krijgen zij hier begeleiding bij, zodat zij door de jaren heen steeds beter leren hun eigen werk te plannen en zelfstandig uit te voeren.
 
We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat wat zij leren zinvol is voor nu en voor de toekomst en dat je niet alleen leert uit boeken, maar juist ook uit de wereld om ons heen. Een paar keer per jaar werken we met de kinderen aan grote projecten, waarin de werkelijkheid om ons heen een grote rol speelt. In deze projecten werken we vaak met verschillende groepen samen en met externe organisaties.